Archive for November, 2010

Czy odpowiednie oddychanie może nam pomóc przy stresie?

Czytając o stresie, sposobach szybkiego radzenia sobie z nim, powrotu do zrelaksowanego stanu,  często pojawia się temat głębokiego oddychania przeponą. W szeregu produktów, których zadaniem jest pomóc nam w nauczeniu się najbardziej efektywnego dla nas sposobu relaksacji spotkamy się z tego rodzaju ćwiczeniami.

Gdy używamy jednego z produktów opartych o biofeedback, to jest Healing Rhythms firmy Wild Divine, często w poleceniach ćwiczeń spotkamy się z prośbą o głębszy, wolniejszy rytm oddechowy. Gdy spojrzymy na zmienność rytmu serca (HRV), niezależnie czy to wykorzystując produkty firmy Wild Divine, czy też HeartMath, to szybko zauważymy że podstawowym sposobem na zwiększenie zmienności rytmu serca jest pogłębienie i zwolnienie oddechu.Gdy pójdziemy na sesję biofeedbacku EEG, na „rozgrzewkę” możemy zostać poproszeni o zrelaksowanie się za pomocą głębszego, wolniejszego oddechu (choćby po to, aby wyeliminować część sygnałów elektrycznych, których źródłem są spięte mięśnie karku). Może więc warto spojrzeć bliżej na temat, i to bez względu na to, czy zamierzamy użyć biofeedback’u jako pomocy, urządzeń Mind Machines, jak na przykład InnerPulse, który zawiera dedykowane sesje do nauki odpowiedniego rytmu oddechu, czy też zadowolimy się samoprzylepnymi karteczkami, które po prostu będą nam o tym przypominały.

Posted on November 28, 2010 at 12:32 by Mikołaj · Permalink · Leave a comment
In: Relaksacja · Tagged with: