Archive for May, 2012

Biofeedback Magazine Po Polsku

Pojawiła się u nas w Polsce bardzo ciekawa inicjatywa, o której postanowiliśmy napisać. Na naszym rynku jest bardzo mało literatury dotyczącej biofeedbacku w języku polskim, a regularnie wydawanych czasopism nie ma wogóle. Pan Rafał Sztembis przy wsparciu ze strony Pana Donalda Mossa, który jest redaktorem naczelnym czasopisma „Biofeedback Magazine”, przygotował polską edycję jednego z numerów. Oczywiście jeśli inicjatywa spotka się z zainteresowaniem ze strony czytelników, planowane są sukcesywne tłumaczenia kolejnych numerów.

Jak możemy przeczytać na tylnej stronie okładki:

Biofeedback Magazine to popularno-naukowe czasopismo wydawane pod auspicjami American Association of Psychophysiology and Biofeedback. Zamierzeniem redaktora gazety, Donalda Mossa, jest popularyzowanie wiedzy na temat biofeedbacku oraz jego zastosowań nie tylko we współczesnym systemie opieki zdrowotnej, ale i poza nim w różnych dziedzinach życia.

Polska edycja ma być nie tylko dosłownym tłumaczeniem wersji amerykańskiej, ale służyć ma przede wszystkim jednoczeniu polskiego środowiska biofeedbacku i neurofeedbacku poprzez prezentowanie doświadczeń, badań oraz prezentowanie wiedzy zgodnie z oczekiwaniami Czytelników.

W bieżącym numerze:

  • Zastosowanie biofeedbacku i technik samoregulacji w placówkach medycznych,
  • Zachowania etyczne w placówkach medycznych,
  • Biofeedback Certification International Alliiance podbija świat,
  • Włączenie biofeedbacku w pracę oddziału neurologii dziecięcej,
  • Powrót do baseline: terapia psychofizjologiczna objawów pourazowych u żołnierzy rannych na polu walki z łagodnymi urazami mózgu oraz współwystępującym zespołem stresu pourazowego,
  • Psychofizjologia w szpitalu dla dorosłych,
  • Program biofeedbacku w Children Mercy Hospitals and Clinics,
  • Czekolada “palce lizać” jako smaczne i tanie urządzenie do biofeedbacku,
  • Wpływ różnych sposobów oddychania na zmienność rytmu serca: podejście praktyczne

Posted on May 15, 2012 at 19:50 by Mikołaj · Permalink · Leave a comment
In: Biofeedback, Sklep · Tagged with: